3 | | | ขายกระสอบมือสอง ถุงปุ๋ย กระสอบน้ำตาล ถุงจัมโบ้ บิ๊กแบ็ค กระสอบทราย กระสอบอาหารสัตว์ ทุกชนิด ราคาถูก โทร.081-7353842,081-8579942 | | | 4
กระสอบมือสอง.com
MENU
 
กระสอบทั้งหมด
 
 บทความน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
ร้านค้าออนไลน์ ฟรี
คลาร่าพลัส
กล่องพลาสติกใส
ขายกระสอบปุ๋ยมือสอง
หาเพื่อนรู้ใจ MSN
 
ขั้นตอนการผลิตกระสอบพลาสติก

  Share

 

                  การผลิตกระสอบพลาสติกในขั้นตอนแรกจะคล้ายกับการผลิตถุงพลาสติก คือเริ่มจากการหลอมเม็ดพลาสติกในจำนวนที่ต้องการ ทำการผสมสีตามต้องการในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วผ่านการรีดและอัดด้วยแรงดันสูงให้เป็นแผ่น จากนั้นเข้าเครื่องฉีกแผ่นพลาสติกให้เป็นเส้นใย แล้วนำเส้นใยเข้าในกระสวยเพื่อทำการทอเป็นแผ่นด้วยเครื่องทอ ขั้นตอนต่อมาจะนำแผ่นพลาสติกที่ทอหรือสานแล้วมาเข้าเครื่องสกรีนด้วยตรา ยี่ห้อ หรือโลโก้ต่าง ๆ ตามต้องการ แล้วนำมาเย็บเป็นกระสอบด้วยแรงงานคน

การผลิตกระสอบพลาสติกสานประกอบด้วย 9 ขั้นตอนดังนี้ (รูปภาพที่ 9.2)

            ขั้นที่ 1 การคัดเลือกเม็ดพลาสติก คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนหรือโพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง (polypropyline – PP; high-density polyethylene - HDPE) จะมีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการผลิต จึงต้องคัดเลือกชนิดให้เหมาะสมกับเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

            ขั้นที่ 2 การผสมเม็ดพลาสติก การผสมเม็ดพลาสติกจะกระทำโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติ ผสมวัตถุดิบระหว่าง PP หรือ HDPE กับ Filler (สารเคมีทำให้แข็งตัว) และสารเคมีอื่นให้เข้ากันเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เม็ดผสมจะถูกนำเข้าถังเก็บเพื่อรอการผลิตต่อไป

            ขั้นที่ 3 การผลิตเส้นเทป การผลิตเส้นเทปเริ่มจาก การนำเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วมาเข้าเครื่องผลิตเส้นเทป (Tap Extruder Machine) โดยเม็ดผสมจะถูกหลอมละลายในอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส และถูกรีดออกมาเป็นแผ่นจากหัว T-Die และผ่านถังน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิหลังจากนั้นแผ่นพลาสติกจะถูกตัดออกมาเป็นเส้นเทปหลายๆ เส้น ซึ่งจะผ่านกระบวนการอบด้วยเตาอบ และถูกยึดในอัตรา 5 - 6 เท่า

            ขั้นที่ 4  การกรอเส้นเทป เส้นเทปที่ผ่านกระบวนการยืดแล้วจะผ่านสู่เครื่องกรอเส้นเทป โดยกรอเก็บเข้าแกนเหล็ก (bobbins) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 33 มม. เพื่อนำไปใช้ในแผนกทอต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอยดูแลตรวจสอบวัดความแข็งแรงของเส้นเทปด้วยเครื่องวัดที่ทันสมัยตลอดเวลา

            ขั้นที่ 5 การทอกลม เส้นเทปที่ได้จากเครื่องทำเส้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เส้นยืน (warp) และเส้นพุ่ง (weft) เส้นยืนจะถูกจัดวางไว้ที่คิวปักหลอดด้าย (creel stand) เส้นพุ่งจะถูกนำเข้ากระสวย (shuttle) จากนั้นจะกรอเก็บเข้าม้วนผ้า เครื่องทอจะมีการคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเส้นยืนหรือเส้นพุ่งหมด เครื่องจะหยุดการทำงานทันที

            ขั้นที่ 6 การเคลือบ หากลูกค้าต้องการกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบเพื่อกันความชื้นและอากาศผ่านผ้าม้วนพลาสติกที่ได้จากเครื่องจะหยุดการทำงานทันที

            ขั้นที่ 7 การซีลกระสอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการกระสอบพลาสติกชนิดเคลือบด้านในและ ซีลกระสอบโดยไม่ให้มีรอยตะเข็บจะสามารถทำได้โดยใช้เครื่อง Centered Seal จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายที่ในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรชนิดนี้ โดยต้องทำการผ่าม้วนผ้าพลาสติกที่มีลักษณะทอกลมจากแผนกทอแล้วนำผ้าผืนพลาสติกที่ทำแล้วตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมาผ่านเข้าเครื่องเคลือบผิวทั้งม้วนผ้าหลังจากนั้นก็จะนำเข้าเครื่อง Centered Seal ซึ่งจะประกอบด้วยระบบพิมพ์ ซีล และตัดให้เป็นชิ้นโดยอัตโนมัติก่อนที่จะส่งไปยังแผนกตัดเย็บ

            ขั้นที่ 8 การพิมพ์ หากลูกค้าต้องการพิมพ์ลายหรือเครื่องหมายการค้า ผ้าพลาสติกที่ได้ก็จะถูกนำเข้าเครื่องพิมพ์ฉลากที่ทันสมัย ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2 หน้า และพิมพ์ได้ 6 สี

            ขั้นที่ 9 การตัดเย็บ ผ้าทอกลมที่ผ่านการเคลือบและพิมพ์แล้วจะถูกนำเข้าเครื่องตัดความยาวของกระสอบพลาสติกสานที่ตัดนั้น จะมีความยาวที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะมีความยาวระหว่าง 35 - 150 ซม. กระสอบจะถูกตัดด้วยเส้นลวดที่มีความร้อนสูง จากนั้นผ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องเย็บจักรเพื่อเย็บก้นด้ายที่มีความเหนียวก็จะได้กระสอบพลาสติกสาน และพร้อมที่จะถูกบรรจุเพื่อจำหน่ายต่อไป

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ผสมผสานเทคนิคระหว่างการผลิตพลาสติกกับการทอ ผู้ผลิตต้องมีความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตแผ่นพลาสติกและขั้นตอนการทอเป็นกระสอบ ตลอดจนการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในระยะแรกดัดแปลงมาจากเครื่องทอผ้า ต่อมาจึงมีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรจากยุโรปซึ่งมีคุณภาพสูง เครื่องจักร 1 ชุด ราคาไม่ต่ำกว่าประมาณ 50 ล้านบาท โรงงานขนาดกลางจะใช้เครื่องจักร 2 ชุด โรงงานขนาดใหญ่จะมี 5 ชุดขึ้นไป 

ที่มา : www.thaifta.com

 

โพสต์เมื่อ : 2013-07-22 15:24:46