3 | | | ขายกระสอบมือสอง ถุงปุ๋ย กระสอบน้ำตาล ถุงจัมโบ้ บิ๊กแบ็ค กระสอบทราย กระสอบอาหารสัตว์ ทุกชนิด ราคาถูก โทร.081-7353842,081-8579942 | | | 4
กระสอบมือสอง.com
MENU
 
กระสอบทั้งหมด
 
 บทความน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
ร้านค้าออนไลน์ ฟรี
คลาร่าพลัส
กล่องพลาสติกใส
ขายกระสอบปุ๋ยมือสอง
หาเพื่อนรู้ใจ MSN
 
อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก(ต่อ2)

  Share

 

 อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก

 อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในประเทศไทยระยะแรกพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งทดแทนการนำเข้าและเพื่อสนองความต้องการใช้กระสอบพลาสติกภายในประเทศเป็นหลัก โดยเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าอื่น ๆ แต่ในปี 2523 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้งดการส่งเสริมการลงทุนชั่วคราวเนื่องจากมีกำลังการผลิตกระสอบพลาสติกอยู่มาก จึงต้องชะลอการขยายตัวและการลงทุนไว้ แต่ก็ได้ให้การส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งในปี 2530 โดยมุ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ

ในทำนองเดียวกัน ปี 2523 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศห้ามตั้งและขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้ในประเทศ  กระทั่งในปี 2534 จึงได้อนุญาตให้มีการตั้งและขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกได้โดยเสรี ทำให้กำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากมากในปี 2535  จำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากเพียง 1-2 โรงงานเป็น 40 โรงงานในปัจจุบัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกเพื่อส่งออกในระยะแรกเกิดจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตจากไต้หวันและเกาหลีมายังประเทศไทย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นประสบปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง และลักษณะของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกที่ใช้แรงงานจำนวนมากในการควบคุมเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการหยุดเครื่องจักรแต่ละครั้งจะเสียต้นทุนในการทำความร้อนสูงมากเนื่องจากต้องเปิดอุ่นเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมงจึงจะสามารถทำการผลิตได้            อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกเพื่อส่งออกในระยะแรกสามารถขยายตัวได้ดีจากการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกระสอบพลาสติกขนาดเล็ก ต่อมาตลาดประชาคมยุโรปได้เปลี่ยนขนาดกระสอบที่ใช้เป็นขนาด 500-1000 กิโลกรัม (1 ตัน) ซึ่งสามารถใช้ซ้ำได้ 5 ครั้ง ทำให้จำนวนการใช้ต่อกระสอบหนึ่งใบเพิ่มขึ้นและต้นทุนการใช้ลดลง แต่ในขณะนั้นผู้ผลิตในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตกระสอบขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ทำให้ไทยสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญนี้ไป ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงหันมาผลิตเพื่อขายในประเทศแทน โดยมีการขยายตัวอย่างสูงในช่วงที่การใช้กระสอบปอหดตัวอย่างมากและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกำลังขยายตัว ทำให้มีการใช้กระสอบพลาสติกเพื่อบรรจุอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้ง

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหารกุ้ง ตลอดจนขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซึ่งใช้แทนกระสอบปอ

            ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่และขนาดกลางอยู่ประมาณ 60 ราย แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ

1.      กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งปุ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร เช่น บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด เป็นต้น

2.      กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน แต่มีกำลังการผลิตเหลือ จึงออกจำหน่ายบางส่วนด้วย เช่น บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น

3.      กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งหมด เช่น บริษัทอุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทกระสอบเกษตร จำกัด บริษัทอุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด เป็นต้น

 

ที่มา : www.thaifta.com

 

โพสต์เมื่อ : 2013-07-22 15:13:36