3 | | | ขายกระสอบมือสอง ถุงปุ๋ย กระสอบน้ำตาล ถุงจัมโบ้ บิ๊กแบ็ค กระสอบทราย กระสอบอาหารสัตว์ ทุกชนิด ราคาถูก โทร.081-7353842,081-8579942 | | | 4
กระสอบมือสอง.com
MENU
 
กระสอบทั้งหมด
 
 บทความน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน
ร้านค้าออนไลน์ ฟรี
คลาร่าพลัส
กล่องพลาสติกใส
ขายกระสอบปุ๋ยมือสอง
หาเพื่อนรู้ใจ MSN
 
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย

  Share

 

 อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย

 

อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายภายในโครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือนาฟธา (ซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ) เป็นวัตถุดิบผลิตสารโอเลฟินส์ และอะโรเมติก ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่สำคัญที่สุดคือ เอธิลีน (ethylene) และโพรพิลีน (propylene) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขั้นปลายในการผลิตเม็ดพลาสติก 3 ชนิดที่ใช้กันแพร่หลายคือ โพลีเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ (low-density polyethylene – LDPE) โพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง (high-density polyethylene – HDPE) และโพลีโพรพิลีน (polypropylene)

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในประเทศไทยถึงปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ช่วงปี 2513-2524 ก่อนมีโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่หนึ่ง เริ่มจากบริษัทเฮิร์ชท เคมีกัล จำกัด จัดตั้งโรงงานปิโตรเคมีแห่งแรกเพื่อผลิต polyvinyl acetate กำลังการผลิตปีละ 3,600 ตัน และ unsaturated polyester resins กำลังการผลิตปีละ 4,800 ตัน โดยเริ่มทำการผลิตในปี 2513 ในปีเดียวกัน บริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ จำกัดก็เริ่มผลิต polyvinyl acetate และบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์จำกัด เริ่มผลิตโพลีเอสเตอร์กำลังผลิตปีละ 20,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งสนองอุตสาหกรรมใยสังเคราะห์และอุตสาหกรรมทอผ้าที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงนั้น

ปี 2514 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีกัล จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกโพลีวินีล คลอไรด์หรือ พีวีซี (polyvinyl chloride – PVC) จากโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิตปีละ 54,000 ตัน ขยายเป็นปีละ 104,000 ตันในปี 2527 แต่พีวีซีเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน จึงนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อพลาสติก เปลือกหุ้มสายไฟฟ้า และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ปี 2521 บริษัทแปซิฟิคพลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (polystyrene) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีกำลังการผลิตปีละ 15,000 ตัน และขยายเป็นปีละ 22,500 ตันในปี 2523 บริษัทแปซิฟิคพลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทดาวเคมีคอล จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

ปี 2525 บริษัทปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตเม็ดพลาสติก  โพลีเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ และความหนาแน่นสูง เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงและกระสอบพลาสติก โดยมีกำลังการผลิต LDPE ปีละ  65,000 ตัน และ HDPE ปีละ 60,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในระยะนี้ยังคงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ได้แก่ วีนีลคลอไรด์โมโนเมอร์ (vinyl chloride monomer – VCM) เพื่อผลิตพีวีซี และเอธิลีนเพื่อผลิต LDPE และ HDPE สไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer) เพื่อผลิตโพลีสไตรรีน

ในปี 2514 มีการสำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดย Union Oil Company of Thailand และ Texas Pacific Company  ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2519 จึงได้มีโครงการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติโดยให้สัมปทานแก่ Union Oil Company of Thailand ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทยูโนแคลประเทศไทย จำกัด ในปี 2521 โดยทำการส่งก๊าซให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการวางท่อก๊าซมาขึ้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ปี 2524 โดยในระยะแรกเป็นการป้อนก๊าซให้แก่โรงไฟฟ้าบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้มีการเปิดใช้โรงแยกก๊าซโรงที่หนึ่งของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2527 และโรงที่สองในปี 2533 เพื่อแยกวัตถุดิบไปพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

ระยะที่ 2 ช่วงโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่หนึ่ง (NPC-1 .. 2526-2532) เริ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอนุมัติแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม 2526 ประกอบด้วยการโครงการก่อสร้างกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีโดยใช้วัตถุดิบจากโรงแยกก๊าซป้อนให้โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นแปรรูปเป็นสารปิโตรเคมีขั้นต้นซึ่งจะถูกส่งต่อไปแปรรูปโดยโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายให้เป็นเม็ดพลาสติก

โรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นในโครงการระยะที่หนึ่งโดยบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้างในปี 2529 และเปิดดำเนินการได้เป็นครั้งแรกในปี 2532 รับซื้อก๊าซอีเธนและโพรเพนจากโรงแยกก๊าซมาแปรรูปให้เป็นสารโอเลฟินส์ขั้นต้นคือ เอธิลีนและโพรพิลีน เพื่อขายต่อให้บริษัทปิโตรเคมีขั้นปลาย

โรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายดำเนินการโดยบริษัทสี่แห่งคือ บริษัทปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกทั้งชนิด HDPE และ LDPE อยู่ก่อนแล้ว และได้รับการส่งเสริมรวมทั้งขยายกำลังการผลิตเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะที่หนึ่ง บริษัท ไทยโพลีเอธิลีน จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกทั้ง HDPE LDPE และโพลีเอธิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (linear low-density polyethylene – LLDPE) บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน และบริษัทไทยพลาสติกแอนด์เคมีกัล จำกัด (มหาชน) ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี

ระยะที่ 3 ช่วงโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่สอง  (.. 2530-2540) เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยที่โครงการระยะที่หนึ่งมีกำลังการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกจึงได้อนุมัติแผนแม่บทโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่สอง ซึ่งมีขอบข่าย กำลังการผลิต และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามขั้นตอนที่ครบวงจร

-         ส่วนที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น นำก๊าซธรรมชาตเหลว (condensate) และนาฟธา ซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบมาเป็นวัตถุดิบ โดยโรงงานของบริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด ผลิตเอธิลีน โพรพิลีน เริ่มการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2538 ส่วนบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารอะโรแมติกส์ ได้แก่ เบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) และไซลีน (xylenes) เริ่มการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2539

-         ส่วนที่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง นำเอธิลีน โพรไพลีน และสารอะโรแมติกส์ มาผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้มีผู้ผลิตรวมทั้งสิ้นสี่บริษัท

-         ส่วนที่ 3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย เช่น ยางสังเคราะห์ ใยสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น ผลิตบรรณจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก เป็นต้น ในขั้นปลายนี้ มีผู้ประกอบการทั้งหมด 27 บริษัท

            ดังนั้น อุตสาหกรรมบรรณจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก จึงจัดเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป ที่ใช้เม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายเป็นวัตถุดิบในการผลิต

 

ที่มา : www.thaifta.com

 

โพสต์เมื่อ : 2013-07-22 15:11:54